About us

EQual is a diversity club initiative. 

The arts and culture can do something particularly special, such as politics, history, teaching and other communication can’t. Art and culture can create and inspire us, and tell us about a generation of experiences and thoughts from a single image, figure, sentence or song. 

Art and culture help to create self-esteem, confidence, togetherness and identity for one or more generations, and it can help us to remember and experience our shared memories in a sensory way, and show a more diverse image of society and their mutual relationships. And art and culture can help break down prejudice. 

We believe in using art and culture to become wiser, so that in a number of years we can recognize each other’s stories, characters and identities and feel a kind of understanding and togetherness.

EQual er et klubinitiativ for mangfoldighed.

Kunsten og kulturen kan noget helt særligt som politik, historie, undervisning og andre formidlings- eller kommunikationskanaler ikke kan. Kunsten og kulturen kan frembringe følelser i os og inspirere os, og fortælle om en generations oplevelser og tanker ud fra et enkelt billede, figur, sætning eller sang. Kunsten og kulturen er med til at skabe selvværd, selvtillid, samhørighed og identitet for en eller flere generationer, og den kan hjælper os med at huske og opleve vores fælles erindring på en sanselig måde, og vise et mere mangfoldigt billede af samfundet og deres indbyrdes relationer. Og den kan være med til at nedbryde fordomme.

For vi tror på at bruge kunsten og kulturen til at blive klogere på hinanden, så vi om et antal år kan genkende hinandens fortællinger, tegn og identiteter og føle en form for forståelse og samhørighed.